Плакат

свалете си официалния плакат на сайта

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно издание за литература в България!

 

 

 

 

 

 

 

 

   Благодарим на Мария Минкова за дизайна
и на Павел Червенков за фотографията.

 

 

 

 

 

 

 

         ---

     

         ! Ако искате да помогнете за популяризирането на електронното списание и виртуална библиотека „Литературен клуб“ и имате собствен сайт, можете да погледнете тук - https://linkove.litclub.bg/link.htm !

 

 

© 1998-2024 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]