Плакат

свалете си официалния плакат на сайта

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно издание за литература в България!

 

 

 

 

 

 

 

 

   Благодарим на Мария Минкова за дизайна
и на Павел Червенков за фотографията.

 

 

 

 

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]